วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ลูก ม.น.ร. เป็นคนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (รอบทั่วไป) 13 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 13 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องแจ้งดำเนินการสอบวัดผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 05 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องปฎิทินปฎิบัตงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 01 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่องตารางเรียนตารางสอน O-NET ปีการศึกษา 2565 01 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่องหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 25 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,และ มผ ของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 21 พ.ย. 65
อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 22/2565 ประจำวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ฉบับที่ 21/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 20/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 19/2565 ประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 18/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 17/2565 ประจำวันจันท์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
งานแนะแนวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน