ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาค 2/2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/ชุดนักเรียน งานวิชาการ
04 มี.ค. 63 ปรเมินการอ่านภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
02 มี.ค. 63 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานกิจการนักเรียน
14 ก.พ. 63 โครงการตลาดนัด รังสิตจูเนียร์ มาเก็ต
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
07 ก.พ. 63 ประกาศตารางสอบปลายภาค
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
07 ก.พ. 63 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต,วัดจันทรสุข กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
24 ม.ค. 63 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
13 ม.ค. 63 ถึง 20 ม.ค. 63 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงงาน
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา งานวิชาการ
27 ธ.ค. 62 วันศริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/ชุดไปรเวท ขายาว รองเท้าผ้าใบ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
06 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 ประเมินคุณภาพสถานศึกาาภายนอก รอบ4
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
04 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
25 พ.ย. 62 ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/ลูกเสือ-เนตรนารี งานวิชาการ
16 พ.ย. 62 ถึง 25 ม.ค. 63 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติวO-net ทุกวันเสาร์)
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
09 พ.ย. 62 ถึง 10 พ.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
โรงเรียนธัญบุรี,ธัญรัตน์,สวนกุหลาบปทุมธานี คลอง 13 งานวิชาการ
04 พ.ย. 62 ถึง 18 พ.ย. 62 แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวิชาการ
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง เทอม2/2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานสัมพันธ์ชุมชน
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (กิจกรรม Big cleaning day)
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานอาคารสถานที่