สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีแสด หมายถึง แสงสว่างอันรุ่งโรจน์ในด้านการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้แก่เยาวชน

สีดำ    หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ของนักเรียน และครู

สีแสด-ดำ  หมายถึง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีความรุ่งโรจน์ในด้านความรู้ สติปัญญา และเป็นผู้มีความความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และ อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

ธงประจำโรงเรียน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสีตามความยาวของผืนธง 2 สี คือ แถบสีแสดอยู่ด้านบน และแถบสีดำอยู่ด้านล่าง มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ตรงกลาง