สายงานบริหารการศึกษา
ผู้บริหารสายงานการจัดการศึกษา

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายชยุต สินพูนภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
กำกับดูแลกองการศึกษา