ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เรื่องประกาศรายชื่อหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 32) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการงานสอน 2565 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 43) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษครูจ้างเหมาบริการงานสอน 2565 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 95) 20 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 30 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 52) 27 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 282) 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน (อ่าน 1344) 13 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 103) 03 มี.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 99) 01 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1103) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1042) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป (อ่าน 1519) 02 ก.พ. 65
ประกาศการสอบแก้ ๐, ร, มส, มผ ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 1527) 06 ม.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (อ่าน 786) 24 ธ.ค. 64
การเข้าใช้งาน ระบบ ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) สำหรับนักเรียน (อ่าน 466) 08 พ.ย. 64
แจ้งการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามโครงการ “VACC 2DOSES School” (อ่าน 277) 24 ก.ย. 64