กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงศ์พิทักษ์ ขุมทอง
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.2)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0988694984

นายกฤตนน อรุณเสถียร
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0825565716
อีเมล์ : Kritnon2006@gmail.com

นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0646428054
อีเมล์ : winnjirus987@gmail.com

นายปรมินทร์ มุ้ยมงคล
ครูสอนพิเศษ ผู้ฝึกสอนกีฬา
เบอร์โทร : 0883172231
อีเมล์ : Minnyman7@gmail.com