กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
ผู้ช่วยครู