กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0970764481
อีเมล์ : not_thoedpong@hotmail.com