วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ลูก ม.น.ร. เป็นคนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565 25 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,และ มผ ของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 21 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 07 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แบ่งคณะสี กีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 07 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแจ้งแนวทางปฎิบัติการปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 28 ก.ย. 65
อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 13 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ร่วมงานกฐินสามัคคี เวลา 13:00 น. ณ วัดจันทรสุข. เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 12 /2565 ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 11 /2565 ประจำวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้ประชาชน เทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 10 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 การแข่งขันทักษะระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 9 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 8 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน