วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ลูก ม.น.ร. เป็นคนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไปแผนการเรียน (SBMLD) กำหนดการรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 66 - ม.1 เวลา 09.00-12.00 น. - ม.4 เวลา 13.00-16.00 น. 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผ่านการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่ไม่ผ่านการเลื่อนชั้นสามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร และ มผ ครั้งที่ 2 ได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 มี.ค.2566 25 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไปแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามความสนใจ (SBMLD) สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (เรียกลำดับสำรอง) และ โควตานักเรียนทั่วไปตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตซอล ประเภทชายและหญิ 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไปแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามความสนใจ (SBMLD) สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 10 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 09 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แก้ไขผลการเรียน 0, ร, และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 02 มี.ค. 66
อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 24/2566 ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ฉบับที่ 23/2566 ประจำวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
ฉบับที่ 18/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 19/2565 ประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 20/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 21/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ภาพกิจกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน