กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสิทธิพล สังทับ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0899465511
อีเมล์ : Son.Sitthiphon@Outlook.com

นางสาวสุพรรษา กาญจนนิยม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0907934225
อีเมล์ : Supansa.ka@mnr.ac.th

นางสาวกชกร รัตนรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0987369483
อีเมล์ : kodchakon.ra@mnr.ac.th