ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทแจกันทรงเตี้ย อายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการจัดพานพุ่ม อายุไม่เกิน 11 ปี รางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,22:00  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นครูแสนดี มีความตั้งใจปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันครู พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,18:46  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ สพฐ.-ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 6 เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าแข่งขันระดับภา
ชื่ออาจารย์ : นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,18:44  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,14:53  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..