อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 13 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ร่วมงานกฐินสามัคคี เวลา 13:00 น. ณ วัดจันทรสุข. เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 12 /2565 ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 11 /2565 ประจำวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้ประชาชน เทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 10 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 การแข่งขันทักษะระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 9 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 8 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 7 /2565 ประจำวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 โครงการ 1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 6/2565 ประจำวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตอนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 5/2565 ประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 4/2565 ประจำวันศุกที่ 24 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมนักเรียนมัธยมนครรังสิตขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากนายกโบว์ลิ่ง
ฉบับที่ 3/2565 ประจำวันศุกที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ฉบับที่ 2/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพิธีใหว้ครู โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ฉบับที่ 1/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต