ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องกำหนดการรับทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศที่ได้รับการช่วยเหลือ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 37) 14 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เรื่องประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (อ่าน 45) 10 ก.ย. 65
ประกาศเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงขอเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 12 กันยายน 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (อ่าน 45) 09 ก.ย. 65
ประกาศ ตารางสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 07 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 177) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เรื่องประกาศรายชื่อหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 242) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 56) 30 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 70) 27 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 286) 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1351) 13 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 110) 03 มี.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 103) 01 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1223) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1163) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป (อ่าน 1625) 02 ก.พ. 65
ประกาศการสอบแก้ ๐, ร, มส, มผ ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 1621) 06 ม.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (อ่าน 896) 24 ธ.ค. 64
การเข้าใช้งาน ระบบ ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) สำหรับนักเรียน (อ่าน 566) 08 พ.ย. 64
แจ้งการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามโครงการ “VACC 2DOSES School” (อ่าน 363) 24 ก.ย. 64