อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 22/2565 ประจำวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ฉบับที่ 21/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 20/2565 ประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 19/2565 ประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 18/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 17/2565 ประจำวันจันท์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ฉบับที่ 16/2565 ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ฉบับที่ 15/2565 ประจำวันที่14 พฤศจิกายน 2565
ฉบับที่ 14 /2565 ประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง "ปทุมนครา ธารานฤมิต สายน้ำ สายชีวิต ทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์"
ฉบับที่ 13 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ร่วมงานกฐินสามัคคี เวลา 13:00 น. ณ วัดจันทรสุข. เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 12 /2565 ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 11 /2565 ประจำวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้ประชาชน เทศบาลนครรังสิต ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 10 /2565 ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 การแข่งขันทักษะระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 9 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
ฉบับที่ 8 /2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 7 /2565 ประจำวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 โครงการ 1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 6/2565 ประจำวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตอนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 5/2565 ประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 4/2565 ประจำวันศุกที่ 24 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมนักเรียนมัธยมนครรังสิตขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากนายกโบว์ลิ่ง
ฉบับที่ 3/2565 ประจำวันศุกที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ฉบับที่ 2/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพิธีใหว้ครู โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ฉบับที่ 1/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต