ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามโครงการ “VACC 2DOSES School”
นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ สถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
***ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ไปกับรถที่เทศบาลนครรังสิตจัดให้ ขึ้นรถที่โรงเรียนก่อนเวลา 07.00 น.
***ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปเอง ให้ไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีน ก่อนเวลา 08.30 น.
เทศบาลนครรังสิตจัดรถตู้รัง-ส่ง จากโรงเรียนไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน รวม 9 คัน และรถบัส 1 คัน รวม 10 คัน (ผู้ปกครองไปกับรถที่เทศบาลจัดให้ จำนวน 100 คน เดินทางไปเอง 7 คน)
คุณครูเดินทางไปควบคุม 20 คน
ขอความร่วมมือ
1. นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบพลศึกษาของโรงเรียน (สวมรองเท้าผ้าใบ)
2. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา
3. พกสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์
4. มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น.
5. ปริ้นใบยินยอมจากผู้ปกครองหรือหากไม่สะดวกให้ผู้ปกครองมาเขียนและลงนามก่อนขึ้นรถ
6. เตรียม Qr Code หลังจากทำแบบคัดกรองในระบบ และให้บันทึกไว้ในโทรศัพท์นักเรียน
7. นำบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) ของนักเรียนและพกติดตัวไปด้วย
***กรณีที่มีชื่อรับวัคซีน แต่ไม่ได้ sms ยืนยันตัวตนจากระบบ ให้ประสานครูพงษ์พิทักษ์ ขุมทองโทร 098 869 4984 เพื่อให้ครูดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 79 ครั้ง