ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรวมพลังรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุงลดโรค

ด้วยโรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุงลดโรค เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาเกินเกณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข อันจะนำไปสู่ความเสียงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่จะตามมา โดยในการดำเนินโครงการโรงเรียนมีความประสงค์จะขออนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งนักเรียนจะต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์  และควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงด้วยตนเองทุกสัปดาห์ รายละเอียดกิจกรรมตามแนบท้ายนี้

เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุง ลดโรค ได้แก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษานั้น  ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือโดยการแนะนำเพิ่มเติมเรื่องอาหาร ร่วมกิจกรรมทีบ้าน เล่นนอกบ้าน เพิ่มการเคลื่อนไหว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๗ คน มีครูควบคุมการออกกำลังกายจำนวน ๖ คน ณ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนำนักเรียนในความปกครองของท่าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและให้มารับนักเรียนทุกวันในเวลา ๑๗.๐๐ น. และโปรดทำใบตอบรับตอบกลับมายังครูประจำบ้านด้วย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 858 ครั้ง